Adres redakcji


EDUKACJA W DYSKURSIE

Komitet Redakcyjny

Edukacja w Dyskursie

Komitet Redakcyjny:

Redaktor naczelny:
dr hab. prof. AP Wanda Woronowicz (Akademia Pomorska w Słupsku)

Członkowie:

prof. zw. dr hab. Iryna Surina
dr Danuta Apanel
dr Ewa Murawska – redaktor tematyczny, sekretarz
dr Michał Bernardelli – redaktor statystyczny
prof. dr phil. Herbert Zoglowek – redaktor językowy

Komitet Naukowy:
prof. dr hab. Friedhelm Brusniak (Uniwersytet w Würzburgu, Niemcy)
prof. dr hab. Nelly Łysenko (Akademia Pomorska w Słupsku)
prof. dr sc. soc. Vladimirs Menšikovs (Uniwersytet Dyneburski, Dyneburg, Łotwa
prof. zw. dr hab. Mirosław Patalon (Akademia Pomorska w Słupsku)
prof. dr hab. Liubov Pietukhova (Chersoński Uniwesrytet Państwowy, Chersoń, Ukraina)
dr hab. prof. AP Lucyna Preuss-Kuchta (Akademia Pomorska w Słupsku)
prof. dr hab. Elena Sorochinskaya (Południowy Federalny Uniwersytet, Rostów nad Donem, Rosja)